Ponúkame vám:

  • Prenájom stropného debnenia Peri a Doka
  • Zhotovovanie debnenia
  • Vyviazanie železa
  • Zaliatie stropu
  • Tesárske práce
  • Základy
  • Stropy
  • Schody
  • Strechy
  • všetko na kľúč